Uffici e Orari

Uffici e Orari

Risultati 1 - 20 su 34.
di 2
Uffici e Servizi Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Ufficio espropri Stanza n. 5 - Tel.: 080 4738506 -Piano 5° 16-18 9-12
Ufficio concessioni edilizie Stanza n.6 - Tel.: 080 4738505 16-18 9-12
Ufficio urbanistica Stanza n.5 - Tel.: 080 4738514 16-18 9-12
Ufficio lavori pubblici . Stanza n.10 - Tel.: 080 4738501 16-18 9-12
Ufficio economato Stanza n. 9 - Tel.: 080 4738402 9-12 9-12 9-12
Ufficio affissioni e pubblicità Stanza n.11 - Tel.: 080 4738412 9-12 16-18 9-12 9-12
Ufficio I.C.I. Stanza n. 1 - Tel.: 080 4738410 16-18 9-12
Ufficio tributi Stanza n.12 - Tel.: 080 4738411 10 - 12 10 - 12 e 15.30-17.30 10 - 12 10 - 12 e 15.30 - 17.30 10 - 12
Ufficio invalidi civili Stanza n.7 - Tel.: 0804738314 10-12 10-12
Ufficio leva militare Stanza n. 10 - Tel.: 080 4738301 9-12 9-12 16-18 9-12 9-12 9-12
Ufficio elettorale Stanza n. 11 - Tel.: 080 4738315 9-12 9-12 16-18 9-12 9-12 9-12
Ufficio pensioni Stanza n.4 - Tel.: 080 4738307 9-12 9-12 16-18 9-12 9-12 9-12
Ufficio personale Stanza n. 5 - Tel.: 080 4738306 9-12 9-12 16-18 9-12 9-12 9-12
Ufficio contenzioso Stanza n. 3 - Tel.: 080 4738308 9-12 9-12 16-18 9-12 9-12 9-12
Segreteria Stanza n. 1 - Tel.: 080 4738310 9-12 9-12 16-18 9-12 9-12 9-12
Ufficio appalti e contratti Stanza n.1 - Tel.: 080 4738231 9-12 9-12 16-18 9-12 9-12
Ufficio Ambiente Tel.: 080 4738232 9-12 9-12 16-18 9-12 9-12 9-12
Ufficio ambiente Stanza Riunioni - Tel.: 080 4738232 9-12 9-12 16-18 9-12 9-12 9-12
Ufficio informazioni Stanza n. 6 - Tel.: 080 4738203 9-12 9-12 16-18 9-12 9-12 9-12
Ufficio impiantistica Stanza n. 1 - Tel.: 080 4738510 16-18 9-12
Risultati 1 - 20 su 34.
di 2